OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ 2022

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ se va desfășura la COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI, în data de 16 APRILIE 2022, începând cu ora 1000

  • Accesul concurenților în săli este permis pe baza carnetului de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs/actului de identitate, în intervalul orar 9.00 – 9.30.
  • Se interzice concurenților să pătrundă în sală cu orice fel de surse de informare, indiferent de suportul letric, electronic/digital al acestora.
  • Telefoanele mobile se vor depune, închise, în spațiul desemnat de către asistenți.
  • Frauda sau tentativa de fraudă, indiferent dacă materialele au fost folosite sau nu,  atrage după sine eliminarea din concurs și pierderea dreptului de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.
  • Concurenții care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut (3 ore) pot părăsi sala de concurs cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
  • În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de către unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de concurs; în această situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Toate informațiile referitoare la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ se vor afișa la AVIZIERUL și pe SITE-ul unității școlare organizatoare, www.cnva.eu

PROGRAM OLIMPIADĂ
REGULAMENT SPECIFIC

Informații utile pentru concurs

Repartizarea pe săli pentru proba scrisă

Subiecte:

Bareme:

Rezultate inițiale

Anunț contestații

Rezultate finale