Alocația de stat

Acte necesare pentru obținerea alocației de stat după împlinirea vârstei de 18 ani :

1.Elevul completează, datează si semnează cererea tip care poate fi descarcata de aici;

2.Elevul completează, datează si semnează declaratia pe propria raspundere care poate fi descarcata de aici (precum ca este de acord cu prelucrarea datelor personale pentru alocația de stat);

3.Cartea de Identitate CI trebuie să fie valabilă;

4. Extras de cont din bancă în original (contul sa fie deschis pe numele elevului), daca nu se dorește primirea alocației prin banca se bifează în cerere ” la domiciliu prin mandat postal*

Toate documentele se scanează și arhivează (arhiva sa aibă numele elevului si clasa, exemplu: Alocatie Popescu Ion_12 A) si se trimit pe adresa de email secretariat@cnva.eu pana pe data de 20.05.2020.