Alocația de stat

Acte necesare pentru obținerea alocației de stat după împlinirea vârstei de 18 ani :

1.Elevul completează, datează si semnează cererea tip care poate fi descărcată de aici;

2.Elevul completează, datează si semnează declarația pe propria răspundere care poate fi descărcată de aici (precum ca este de acord cu prelucrarea datelor personale pentru alocația de stat);

3.Cartea de Identitate CI trebuie să fie valabilă;

4. Extras de cont din bancă în original (contul sa fie deschis pe numele elevului), daca nu se dorește primirea alocației prin banca se bifează în cerere ” la domiciliu prin mandat postal*

Documentele de mai sus se vor depune la secretariat, pana la data de 20 ale lunii.

In cazul în care trimiteți pe e-mail, va rugam sa utilizați adresa alocatie@cnva.eu

Elevii care au împlinit 18 ani și care nu depun cerere pentru alocație cel târziu luna următoare datei împlinirii vârstei de 18 ani, o fac pe propria răspundere ! Elevii claselor a XII-a care nu au depus cerere pt alocații pana de data de 26.05.2022 vor pierde dreptul la alocație pt perioada anterioara.