Istoric

 • 25 noiembrie 1864 – “Legea Instrucțiunii Publice”, elaborate sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, a stimulat dezvoltarea școlii naționale, prin obligativitatea și gratuitatea învățământului primar, prin organizarea învățământului secundar (gimnazii, școli profesionale, licee, seminarii) și prin statuarea primelor instituții de învățământ superior (institute și universități)
 • 26 august 1867 – Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor a comunicat primarului orașului Galați, prin adresa oficiului administrativ nr. 8737 din 26 august 1867, că “s-a prevăzut în buget la art. 590, înființarea unui gimnaziu, în orașul pe care îl conduce, cu o singură clasă, deocamdată, urmând a lua măsuri și a da dispoziții pentru găsirea localului necesar în centrul urbei…”
 • 26 noiembrie 1867 – Această adresă constituie actul de naștere al primului Gimnaziu teoretic din Galați, viitorul LICEU “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI, inaugurat duminică, 26 noiembrie 1867.
 • 11 noiembrie 1890, 17 septembrie 1892 – Oraș cu tradiții de luptă națională, implicat în problemele Unirii, prin activitatea desfășurată aici, de Vasile Alecsandri, Al. I. Cuza și Costachi Negri, proprietarul moșiei și a conacului de la Mânjina, (unde s-au plămădit ideile Unirii și Independenței), Galații și i-a încrustat în semn de recunoștință, pe frontispiciile tuturor școlilor de la sfârșitul veacului trecut, numele militanților unioniști. La propunere lui Al. Nicolescu, ajutat de profesorii P.D. Petrovici si Gr. Guțu, Ministerul a aprobat prin ordinul nr. 211/16.X.1892 ca liceul gălățean să poarte numele lui Vasile Alecsandri.
 • 1925 – În calitatea sa de director, deputat și efor al învățământului din județul Covurlui, Ioan Tohăneanu, a condus construcția unui internat pentru elevii din mediul rural, lucrare începută în februarie 1923 și dată în folosință la 1 martie 1926, apoi a continuat extinderea spațiului de școlarizare prin construirea unei noi aripi a clădirii liceului, a sălii de spectacole – amfiteatrul și puțin mai târziu a bazei sportive; sala de gimnastică, bazin de înot și poligon de tir.
 • 1930 – 1940 – Inițiativa cea mai lăudabilă cu caracter organizatoric, dar cu urmări directe în beneficiul elevilor – în plan moral, educativ și economic, a fost organizarea Coloniei de vară de la Cheia – Prahova; încă din 1923, Ioan Tohăneanu a început organizarea taberei de odihnă pe lângă chiliile Mănăstirii Cheia, cu durata de 30 zile, în trei serii.
 • 1941 – 1944 – Liceul a cunoscut o scurtă etapă de mari dificultăți, transformări și mutații: anii războiului, refugiul, apoi ,,marea cotitură” de la 23 August 1944, despre care istoria nu și-a spus încă ultimul cuvânt, în spiritul adevărului obiectiv, consecințele acestor evenimente în planul vieții spirituale și materiale fiind bine cunoscute. LICEUL “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI a fost puternic marcat de aceste evenimente; localul a fost din nou transformat în spital militar, corpul didactic mobilizat pe front, iar elevii, determinați de nevoi materiale, s-au risipit prin satele județului, numărul cursanților fiind în descreștere.
 • 1944 – 1948 – Liceului i se anulează titulatura și devine liceu teoretic de 11 clase.
 • 1948 – 1961 – Funcționează după modelul sovietic și se numește “Școala medie teoretică mixtă” de 10 și 11 clase.
 • 1965 – Începând din 1964, după o interdicție de 16 ani a patronimicului “bardului de la Mircești”, școala noastră și-a recăpătat tradiționalul nume: LICEUL TEORETIC “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI.
 • 1990 – Abia după revoluția din Decembrie 1989, prin marile transformări, restructurări și mutații, aflate încă în curs de împlinire, LICEUL “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI a intrat, cu adevărat, în Europa. Legăturile sale cu școli și personalități din Franța, Anglia, S.U.A., Belgia, Republica Moldova. LICEUL “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI a intrat în circuitul școlilor afiliate la UNESCO; în această ordine de idei, aici, s-au desfășurat lucrările Simpozionului Național “Vasile Alecsandri”. Cadrele didactice sunt prezente la toate manifestările UNESCO din România și chiar din străinătate.
 • 22 martie 1992 – S-a construit, cu toate prerogativele juridice aferente, FUNDAȚIA LICEULUI “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI, care are un scop prin excelență spiritual, dar este interesată și de aspectele sociale, de caritate creștină. Profesorii, elevii de odinioară și de astăzi și-au propus să realcătuiască aici, într-o vatră cu flacără limpezită de vreme, această veche comunitate românească proprie spiritului lucid, inteligent și armonios al neamului nostru.
 • 15 septembrie 1992 – Liceul funcționează în continuare cu 31 de clase, profil matematică-fizică, 18; fizică-chimie, 4; profil uman, 3; informatică, 5; și o clasă de matematică-fizică cu predare bilingvă, în total 976 de elevi.
 • 22-17 noiembrie 1992 – Simpozionul jubiliar cu invitați din țară și din străinătate cu ocazia împlinirii a 125 ani de la înființarea școlii.
 • 1 septembrie 1996 unitatea de învățământ își schimbă denumirea în COLEGIUL “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI
 • 1 septembrie 2000 unitatea de învățământ își schimba denumirea în COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI
 • 16 noiembrie 2017 – Ministerul Educației Naționale acordă Placheta și Diploma aniversară „SPIRU HARET” COLEGIULUI NAȚIONAL “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI, pentru activitatea educativă desfășurată și performanțele înregistrate în peste 150 ani de existență.
 • 20 noiembrie 2017 – Președintele României dorind a răsplăti meritele COLEGIULUI NAȚIONAL “VASILE ALECSANDRI” GALAȚI cu prilejul a 150 ani de la înființare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepție obținute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generații, pentru promovarea calității învățământului preuniversitar românesc, a conferit Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Ofițer
 • 24 noiembrie 2017 – Simpozionul jubiliar cu invitați din țară și din străinătate cu ocazia împlinirii a 150 ani de la înființarea școlii